Jaarvergadering

15 februari 2024

19:30

Café slijterij Ensing, Hoofdstraat 52, Peize

Donderdag 15 februari wordt onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden

Vergadering) gehouden. Zet deze datum in je agenda. Alle leden zijn weer

van harte welkom. Voor deze datum zal er ook nog een uitnodiging

gestuurd worden met de agenda die zal worden doorgenomen.