TFC NOAD

Nooit Opholl'n, Altied Deurtrapp'n!

Toerfietsclub NOAD biedt plezier, dat is waar onze club voor staat. We verwelkomen graag een ieder om eens of meerdere keren per week met ons te komen fietsen. Dit kan gaan om lange fietstochten, kortere ritten, en alles ertussenin!

Fietsen met clubgevoel

NOAD biedt de ruimte voor verschillende disciplines, te verstaan onder Tourfietsen, ATB, Jeugd en Race. Zo is er altijd wel iets dat jou aanspreekt.

Het fietsen wordt op verschillende manieren beoefend. Dit kan individueel of in groepsverband. Dit laatste heeft natuurlijk de voorkeur, omdat dit precies is wat het clubwezen zo mooi maakt. De club wordt verbonden- en onderhouden door een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die zich met liefde inzetten voor NOAD. Deze vrijwilligers spelen ook een grote rol in het mede-organiseren van evenementen door andere partijen. In totaal bestaat NOAD uit zo’n 300 fietsende leden!

Dat clubgevoel is ook terug te vinden in de vele activiteiten die NOAD ontplooit. Om maar eens een voorbeeld te noemen: de gezamenlijke tochten die ieder jaar weer worden gereden, jaarlijkse clubactiviteiten zoals de ‘NOAD Fietsdag’ met een afsluitende BBQ, een jaarwisselingstocht, een seizoenswisselingstocht en fietsweekenden in binnen-en buitenland. Ook neemt NOAD (en haar leden) deel aan bijzondere tochten in binnen-en buitenland. Denk hierbij aan de  Elfstedentocht, Bartje200, Veldslag om Norg, Drenthe 200 en nog vele andere tochten.

Daarnaast worden er natuurlijk ook veel kleinschalige activiteiten georganiseerd. Zo nemen onze leden wekelijks deel aan door NTFU-verenigingen georganiseerde en uitgezette toertochten. Deze (ATB)tochten bevatten afstanden van 25 kilometer tot maar liefst 250 kilometer!

Bestuur & Commissies

Daarnaast is er natuurlijk het bestuur die zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Ook zijn er nog een aantal ondersteunende commissies die het clubblad verzorgen en/of activiteiten organiseren. Momenteel zijn de leden van het bestuur:

Bestuur 2024

Voorzitter: Jan Hulsebosch

Secretaris: Louis van Dijk

Penningmeester: Eddy ten Brink

Bestuursleden:  Gitty Geertsma,   Marcel de Vries, Koos Komdeur en Marcel Post

Commissies

ATB- commissie: verzorgd onder meer de jeugdtrainingen en diverse ATB tochten.
Activiteitencommissie: verzorgd niet fiets gerelateerde activiteiten

Race-Toercommissie: organiseert ca. 4 x per jaar een verassingstocht