Clubcompetitie TFC NOAD

Wil je meedoen aan de TFC NOAD clubcompetitie, geef dan voor 10 januari jou in 2021 gereden kilometers door aan Louis van Dijk (info@tfcnoad.nl) . Bij de algemene ledenvergadering in februari worden dan weer de jaarprijzen uitgereikt. Iedere deelnemer aan de clubcompetitie ontvangt een herinnering. De uiterste inleverdatum is 10 januari 2022! .

TFC NOAD heeft een actieve clubcompetitie. Het doel van de competitie is het inzichtelijk maken van de hoeveelheid kilometers die door de leden gemaakt worden. 

Wil je mee doen? Lees dan het onderstaande reglement.

Clubcompetitiereglement TFC NOAD 2021

Begripsbepalingen:

 • Leeftijd: leeftijd op 1 januari van het competitiejaar.
 • Deelnemers: leden in het bezit van een toerfietskaart.
 • Toerboekje: het door een NTFU-vereniging verstrekt boekje waarin de tochten door of vanwege de organiserende vereniging worden vermeld.
 • TFC NOAD kent een clubcompetitie.
 • De clubcompetitie kent de volgende categorien deelnemers:
  a. jeugd tot 18 jaar
  b. heren 18 jaar t/m 49 jaar
  c. heren 50 en ouder
  d. dames
  e. nader door het bestuur te bepalen bijzondere categorie.
 • De competitie voor de categorieën genoemd onder 2 a t/m d bestaat uit het aantal correct vermelde en verreden kilometers gedurende het kalenderjaar (van 1-1 t/m 31-12) . Voor categorie e. kan een afwijkende regeling worden ontworpen b.v. aantal tochten of iets dergelijks.
 • De kilometers die in aanmerking komen voor de clubcompetitie zijn:  Alle kilometers geregistreerd in het toerboekje, de fietscomputer of op Strava voor alle fietsen.
 • De deelnemer/neemster met de meeste correct geregistreerde kilometers gedurende het kalenderjaar is clubkampioen. Per categorie is er een kampioen(e).
 • Voor deelnemers die via de clubcompetitie in zijn totaliteit 40.000 km bereiken, ontvangen hiervoor een trofee. Bij een tweede keer een andere trofee. Voorts zal bij het bereiken van 160.000 km (100.000 mijl) een daarbij passende herinnering worden uitgereikt. Daarna zal geen verdere trofee worden uitgereikt, met uitzondering van het categorie / clubkampioenschap. In de algehele competitie voor de wereldtrofee blijft vermelding van de totaal aantal kilometers plaatsvinden. Indien men 2 jaar zonder opgaaf van een aanvaardbare reden, zulks ter beoordeling van het bestuur, kilometers doorgeeft, vervallen de kilometers voor de wereldtrofee/plaquette.
 • Bij geconstateerde frauduleuze handelingen wordt het lid verder uitgesloten van iedere deelname aan de competitie.
 • Met ingang van het jaar 2014 is het ook mogelijk om mee te doen via de uitlezing van de fietscomputer of via Strava. Er geldt per persoon 1 van de genoemde registratiesystemen. Fietst men op 3 verschillende fietsen (Race ,Gravel en ATB) dan kunnen 3 standen worden doorgegeven. De kilometerstanden dienen voor de 10e januari bij de secretaris in bezit te zijn. 
 • De uitslagen per categorie, alsmede een overzicht van de wereld trofeestand, worden in het clubblad vermeld.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Dit reglement kan worden aangehaald als “clubcompetitiereglement t.f.c. N.O.A.D-2021”.