Algemene Ledenvergadering op 1 juni 2022

(Onder voorbehoud) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 juni. Vanwege de nu ( 3 februari) geldende regels is de oorspronkelijk geplande datum van 17 februari niet relevant. In 2021 hebben we de ALV pas op 26 juni gehouden, dat is minder dan een jaar geleden. Hopelijk hebben we dan ook weer wat speelruimte om een spreker of een presentatie te geven.