Afscheidsdienst Rikus Sunderman

Inmiddels is bij velen wel bekend dat ons clublid en oud secretaris Rikus Sunderman is overleden. Een droevig bericht over een man die altijd een groot hart voor NOAD had. Vele toertochten zijn door Rikus geregisseerd, maar ook daadwerkelijk uitgezet. Er zijn veel zaken waar Rikus zijn schouders heeft onder gezet. Het was een man die altijd voor iedereen klaarstond, en zeker voor NOAD. Het vele vrijwilligerswerk dat Rikus voor NOAD, maar ook voor andere verenigingen heeft gedaan, heeft ertoe geleid dat hij een aantal jaren geleden geridderd is. Met het overlijden van Rikus verliezen wij een man met het vrijwilligershart op de goede plaats.
Voor al dat werk wat Rikus in de voorbije jaren voor “ons” heeft gedaan is het bedanken hiervoor het minste wat we kunnen doen: Bedankt Rikus!

Zaterdag a.s. kunnen we afscheid van Rikus nemen, vanaf 10.15uur is hiervoor de gelegenheid in De Pompstee in Roden.
Het plan is om voor de grote ingang een erehaag te vormen op het moment dat Rikus ( om ongeveer 09.30uur) bij De Pompstee aankomt. Het lijkt ons goed om daar al om 09.15uur aanwezig te zijn. Als het kan graag herkenbaar als NOAD, bij voorkeur een NOAD-shirt of trui o.i.d. Van de familie weten we dat Rikus dit zeer op prijs zou stellen.

Om een beetje een indruk te krijgen wie er allemaal komen, zou het mooi zijn dat je dit even via de mail ( info@tfcnoad.nl) doorgeeft. Wij rekenen op zo veel mogelijk deelname, Rikus heeft dit verdiend.

Meer updates