nieuws

Contact/lidmaatschap pagina

Er zat een foutje in de pagina's voor contact en het aanmelden nieuwe leden. Vandaag (28 augustus) heeft Knap-IT dit opgelost en komen de vragen en nieuwe aanmeldingen weer bij ons binnen!. 

Lees meer

3 Generaties van der Molen lid van Tfc Noad

Op de foto zien we 3 generaties van der Molen. In één blik gevangen Vlnr.: Albert, Thijs en Harold , samen staan ze gereed om aan de maandagavond trainigsrit van TFC NOAD deel te nemen.  (Foto: Luitzen Dijkstra)

IMG 20170522 WA0008

Vermeldenswaard is dat ze alle 3 geen enkele moeite hebben om het tempo in de groep bij te houden , ca. 27-28 km/h !. Oke, " opa" Albert een beetje met ondersteuning van een Cancelaratje, maar volgens Thijs met zijn leeftijd van 11 jaar (!) het jongste lid van TFC NOAD is het prima te doen!. Opvallend en een zeer positieve ontwikkeling voor TFC NOAD is dat we op de maandagavond nieuwe jeugdleden kunnen verwelkomen , uiteraard  met vaders of moeders erbij, zoals Kea met haar dochter Hayma (14 jaar). 

Lees meer

Foto's toegevoegd op de fotopagina

Foto's toegevoegd op de fotopagina

Op de Fotopagina van onze website worden regelmatig nieuwe foto's bijgeplaats. De nieuwste album's zijn van het bezoek aan `Koga in Heerenveen en van de ALV van 2 maart 2017.

Klik hier voor de link naar de foto pagina 

Lees meer

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 15 februari 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 15 februari  2018

Het bestuur van de tfc NOAD nodigt alle (ere-) leden en donateurs uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING in café Brinkzicht, Hoofdstraat 52 te Peize (naast de kerk) op donderdag 15 februari 2018. Aanvang 20.00 uur. 

Evenals voor 2017 zullen de TEP’s (in Fietssportmagazine) per post door de NTFU aan je worden gezonden. 

Agenda. 

1. Opening 

2. Uitreiking jaarprijzen 

clubcompetitie201613. Ingekomen stukken en mededelingen (afmeldingen via tel. (050-503 36 52) 

4. Notulen jaarvergadering 2 maart 2017 (Zie clubblad nr 2 van 2017) 

5. Jaarverslag 2017 

6. Financieel jaarverslag 2017. Verslag wordt voor aanvang van de vergadering uitgereikt. 

7. Verslag kascommissie.Johan de Koning en Nanno Winkel vormen de kascommissie. Eén van beide zal verslag doen. Reserve is Lonnie Dijkstra

8. Verkiezing kascommissie.

9, Begroting 2018 . De begroting wordt op de vergadering uitgereikt. 

10. Vaststelling contributie 2019

11.Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Jannie Suurd. Daarnaast heeft Geretinus Ensing te kennen gegeven te gaan stoppen. Het bestuur stelt voor dat Eddy ten Brink uit Peize zijn plaats inneemt. Tegenkandidaten dienen tenminste 3 x 24 uur = 72 uur voor de aanvang van de vergadering, dus uiterlijk 12 februari 2017 om 20.00 uur, schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. De aanmelding moet ondersteund worden door ten minste vijf leden.

12. Verslag toercommissie 

13. Verslag commissie dames recreanten

14. Activiteiten 2018  

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

Na afloop van de vergadering zal Jan van der Meer, accountmanager bij Cyclon (fietsreinigings- en onderhoudsproducten) e.e.a. vertellen over zijn werk en het nut van het onderhoud aan de race- en ATB fietsen.

 

 

Lees meer

Excursie Koga 6 februari

Excursie Koga 6 februari

Op maandag 6 februari zijn een 21- tal leden van Tfc Noad op excursie geweest naar de fabriek van Koga in Heerenveen. Op onze foto-pagina een kleine impressie van de showroom, in de fabriek geld een verbod op fotograferen.   

Lees meer

Jaarwisselingstocht 2017-2018

Jaarwisselingstocht 2017-2018

Zondag 7 januari 2018): is het weer zover: de Jaarwisselingstocht van TFC NOAD.

Er is een route voor zowel de 'dikke banden' & ATB'ers. Het vertrek is om 9.00 uur bij de kerk in Peize.

Halverwege de tocht wordt er koffie gedronken, we zijn rond 11.45 weer terug bij Ensing voor een dampend bord snert. Zowel de kofiie als de snert wordt aangeboden door de club.

Deze tocht is alleen voor leden en adspriant leden van TFC NOAD .

Lees meer
×