ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 12 februari  2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 12 februari 2020

Het bestuur van de tfc NOAD nodigt alle (ere-) leden en donateurs uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING in café Brinkzicht, Hoofdstraat 52 te Peize (naast de kerk) op woensdag 12 februari 2020. Aanvang 20.00 uur. 

Agenda ( voorlopig!) 

1. Opening 

2. Uitreiking jaarprijzen 

clubcompetitie201613. Ingekomen stukken en mededelingen (afmeldingen via tel. (050-503 36 52) 

4. Notulen jaarvergadering 13 februari (Zie clubblad nr 2 van 2019) 

5. Jaarverslag 2019

6. Financieel jaarverslag 2019. Verslag wordt voor aanvang van de vergadering uitgereikt. 

7. Verslag kascommissie. Lonnie Dijkstra en Be van Veen vormen de kascommissie. Eén van beide zal verslag doen. 

8. Verkiezing reserve lid  kascommissie.

9, Begroting 2020 . De begroting wordt op de vergadering uitgereikt. 

10. Vaststelling contributie 2021

11.Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Eddy ten Brink.  Tegenkandidaten dienen tenminste 3 x 24 uur = 72 uur voor de aanvang van de vergadering, dus uiterlijk 10 februari 2019 om 20.00 uur, schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. De aanmelding moet ondersteund worden door ten minste vijf leden.

12. Verslag toercommissie 

13. Verslag commissie dames recreanten

14. Activiteiten 2020  

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

Facebook Twitter Pinterest
Laatst aangepast opwoensdag, 11 december 2019 21:21
(1 Stem)
×