De club

Toerfietsclub NOAD uit Peize (Dr) is op 07-11-1980 opgericht.
De letters staan voor Nooit Opholl'n, Altied Deurtrapp'n.
De club telt ongeveer 310 leden en donateurs.

Foto's

Foto's

Veel foto's van TFC NOAD staan op Myalbum, Google Foto's, Picasa , Youtube.
Klik op onderstaande linkjes om albums te openen.

Lees meer

Commissie

Commissie

Naast het bestuur zijn er een viertal commissies actief.

Toerfietscommissie:
De tourcommissie verzorgt o.a.de uitgezette NOAD toertochten.Tevens staan ze garant voor afwisselende openingstochten, nieuwjaarstochten en sluitingstochten. De toeurcommissie staat onder leiding van Rikus Sunderman.

ATB-commissie:
Deze commissie verzorgt alle ATB-activiteiten die naast de uitgezette ATB-toertochten worden gehouden. Een jaarlijks terugkerende en succesvolle activiteit is Start 2 Bike. Daarnaast is de ATB-commisie zeer fanatiek i.s.m Noordelijke ATB Club met het verzorgen van jeugdtrainining. Terugkerend agendapunt is de promotie van de ATB-activiteiten binnen TFC NOAD.

Damescommissie: (recreatief)
De damescommissie verzorgt de activiteiten voor de dames recreatief /tourfiets. De damesgroep is binnen NOAD zeer fanatiek: er worden vele uitstapjes gemaakt door de dames. 

Activiteitencommissie:
De activiteitencommissie houdt zich bezig met activiteiten die georganiseerd worden voor de club in zijn geheel. Zo worden de NOAD jubileumavonden georganiseerd door de activiteitencommissie. Tevens wordt er ieder jaar een interessante excursie voor de leden georganiseerd.

Lees meer

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van TFC NOAD bestaat uit zeven personen.

Voorzitter: Jan Hulsebosch
Secretaris: Rikus Sunderman
Penningmeester: Eddy ten Brink
Bestuurslid:   Jannie Suurd 
Bestuurslid: David Wassenaar
Bestuurslid: Jitse Raap
Bestuurslid: Marcel de Vries

                         
                   
             
                       
                   
                              
                       

Lees meer

Geschiedenis

Geschiedenis

Aan het eind van de jaren zeventig werd, onder auspiciën van een plaatselijke rijwielzaak H. Winsingh v/h fa. G. Hagenauw in de Kerkstraat te Peize, op de maandag gefietst door een groepje mannen en een enkele vrouw vanaf de rijwielzaak.

Lees meer

Clubcompetitie

Clubcompetitie

TFC NOAD heeft een actieve clubcompetitie. Het doel van de competitie is het inzichtelijk maken van de hoeveelheid kilometers die door de leden gemaakt worden. Wil je mee doen? Lees dan het onderstaande reglement.

Clubcompetitiereglement TFC NOAD 2017

Begripsbepalingen:

 • Leeftijd: leeftijd 1 januari van het competitiejaar.
 • Deelnemers: leden in het bezit van een toerfietskaart.
 • Toerboekje: het door een NTFU-vereniging verstrekt boekje waarin de tochten door of vanwege de organiserende vereniging worden vermeld.
 • TFC NOAD kent een clubcompetitie.
 • De clubcompetitie kent de volgende categorieën deelnemers:
  a. jeugd tot 18 jaar
  b. heren 18 jaar t/m 49 jaar
  c. heren 50 en ouder
  d. dames
  e. nader door het bestuur te bepalen bijzondere categorie.
 • De competitie voor de categorieën genoemd onder 2 a t/m d bestaat uit het aantal correct vermelde en verreden kilometers gedurende het kalenderjaar (van 1-1 t/m 31-12) . Voor categorie e. kan een afwijkende regeling worden ontworpen b.v. aantal tochten of iets dergelijks.
 • De kilometers die in aanmerking komen voor de clubcompetitie zijn:     Alle kilometers geregistreerd in het toerboekje, de fietscomputer of op Strava voor alle fietsen.
 • De deelnemer/neemster met de meeste correct geregistreerde kilometers gedurende het kalenderjaar is clubkampioen. Per categorie is er één kampioen(e).
 • Voor deelnemers die via de clubcompetitie in zijn totaliteit 40.000 km bereiken, ontvangen hiervoor een trofee. Bij een tweede keer een andere trofee. Voorts zal bij het bereiken van 160.000 km (100.000 mijl) een daarbij passende herinnering worden uitgereikt. Daarna zal geen verdere trofee worden uitgereikt, met uitzondering van het categorie / clubkampioenschap. In de algehele competitie voor de wereldtrofee blijft vermelding van de totaal aantal kilometers plaatsvinden. Indien men 2 jaar zonder opgaaf van een aanvaardbare reden, zulks ter beoordeling van het bestuur, kilometers doorgeeft, vervallen de kilometers voor de wereldtrofee/plaquette.
 • Bij geconstateerde frauduleuze handelingen wordt het lid verder uitgesloten van iedere deelname aan de competitie.
 • Met ingang van het jaar 2014 is het ook mogelijk om mee te doen via de uitlezing van de fietscomputer of via Strava. Er geldt per persoon 1 van de genoemde registratiesystemen. Fietst men op 2 verschillende fietsen (race en ATB) dan kunnen 2 standen worden doorgegeven. De kilometerstanden dienen voor de 10e januari bij de secretaris in bezit te zijn. 
 • De uitslagen per categorie, alsmede een overzicht van de wereldtrofeestand, worden in het clubblad vermeld.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Dit reglement kan worden aangehaald als "clubcompetitiereglement t.f.c. N.O.A.D-2017".
Lees meer

Bidon

Bidon

'De Bidon': Het clubblad van TFC NOAD . Nummer 3  , juni   2020 is nu digitaal beschikbaar. Zie de bijlagen onderaan dit bericht!.  

Lees meer

Lid worden

Lid worden

Middels het invullen van onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid. Het lidmaatschap van Tfc Noad houd in dat  je ook automatisch lid wordt van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU). Per ingang van 2019 krijg je geen plastic lidmaatschap pasje meer van de NTFU. Tegen betaling van €5,- kun je die nog wel separaat bestellen bij de NTFU, maar je kunt het pasje  beter gratis downloaden en printen of je zet het op je smartphone. Op de website van de NTFU staat uitgelegd hoe dit werkt.  Bij je aanmelding zijn van belang je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, man/vrouw, en je toestemming voor automatische contributieafschrijving met je bankrekeningnummer (incl. IBAN code). Vul daarom alle onderstaande velden in! . Onderaan de pagina staat ons privacy beleid.

Word lid

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

Lees meer

Contact

Contact

Contact met TFC NOAD

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Lees meer

Contributie

Contributie

Lid zijn van TFC NOAD houdt een aantal voordelen in:

Lidmaatschap van de NTFU inclusief de verzekering (zie voor meer informatie de website van de NTFU of raadpleeg ons clubblad nummer 6 van 2018).

Lidmaatschap van de NTFU geeft als voordeel. o.a. :

 • Korting op inschrijfgelden van officiële NTFU-toertochten en tochten georganiseerd door zusterverenigingen.
 • Tevens ontvangen de leden jaarlijks een boek met ruim 3500 tochten.
 • Tevens ontvang je gratis het blad Fietssport van de NTFU met veel informatie.

En uiteraard 6 keer per jaar het clubblad de Bidon in de brievenbus!

Kosten lidmaatschap 2020:

Lid € 50,-
Lidmaatschap September-regeling * € 74,50
Gezin € 90,08
M-lid (ook lid bij andere vereniging) € 15,78
Jeugdlid (t/m15jr) € 38,-
Donateurs ** € 12,71  (minimaal)
Toerfietskaart € 5,- (aanvragen bij NTFU)

Extra informatie:

 • Het aanmelden als lid kan via de website. Gebruik hiervoor het digitale formulier.
 • Opzegging van het lidmaatschap (schriftelijk) moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie.
 • * September-regeling:Indien de aanmelding gebeurt na 1 september geldt deze contributie en daar is dan tevens de contributie voor het volgende jaar (2020) bij inbegrepen.
 • ** Donateurs zijn geen lid van de NTFU
 • Een keer meefietsen en geen lid van NOAD? Dat kan!

Tot voor kort was bij niet NTFU-leden, b.v. bij een valpartij, de schade aan de fiets niet verzekerd. Nu bestaat er de mogelijkheid bij de NTFU dat een aspirant lid voor een periode van een maand mee mag fietsen en dat zijn fiets dan voor maximaal € 500,00 is verzekerd tegen schade. De NTFU noemt dit een introducéverzekering. Opzegging van deze verzekering gebeurt automatisch na een maand. Bij schade kan het schadeformulier ingevuld worden. De introducéverzekering geldt alleen wanneer de introducé door de club is aangemeld.


Wil je meefietsen met NOAD? Meld het bij het secretariaat
of bel tel.: 050-5033652

Lees meer
×